העליון פטר את בעל השליטה לשעבר מאחריות לקריסת פויכטונגר תעשיות

כלכליסט

ביהמ"ש דחה את ערעור נאמן הנושים – החליט כי עזריאל פויכטונגר לא הפר את חובת ההגינות שלו לחברה, שקרסה לאחר שמכר את השליטה בה לקבוצת המשקיעים פלד-גבעוני ב-2001; עם רכישת האחזקות בפויכטונגר תעשיות, פעלה הקבוצה להעברתם של כספים מתוכן, מבלי שעסקאות אלה לוו בהליכי הדיווח והאישורים הנדרשים על פי דין.

השאלה העיקרית אשר עמדה במוקד הדיון בערעור היא מה תוכנה של חובת ההגינות המוטלת על בעל שליטה המוכר את שליטתו בחברה, ומהו היקף הביקורת השיפוטית אשר תופעל בגין הפרה נטענת של חובה זו. שאלה זו לא נדונה בבית המשפט העליון לעומקה מאז שנת 1984…. ברוב דעות נקבע היום כי האחריות בגין הפרת חובת ההגינות במקרים של מכירה חובלת (מזיקה) תוטל על בעל שליטה אם ידע או עצם עיניו מלדעת על קיומן של נסיבות אשר אדם סביר שהיה יודע על קיומן היה צופה ברמת ודאות גבוהה כי כתוצאה מהמכירה תתמוטט החברה. לצד זאת הובהר כי אין לשלול הטלת אחריות על בעל שליטה אשר לא ידע דבר על הרוכש טרם המכירה ומיאן להרים את ראשו כדי לראות אם בראש התורן מתנוסס דגל אדום. עוד הובהר כי הגם שבמצב הרגיל עילת תביעה בגין מכירה חובלת תהיה מוגבלת למקרים שבהם הפכה החברה לחדלת פירעון, אין לשלול על הסף את האפשרות של תביעה גם במקרה של פגיעה אנושה בחברה אשר לא מגיעה כדי חדלות פירעון.

את עזריאל פויכטונגר ייצג בערעור עו"ד שי תמר ממשרדנו יחד ע עוה"ד בועז בן צור ואברהם אברהמוף, ממשרד בועז בן צור. לקריאת הכתבה המלאה לחצו כאן