העליון קבע: מתי מוכר של חברה יישא באחריות לכך שהרוכשים בזזו אותה

דה מרקר

בית המשפט העליון קבע כי אין להטיל אחריות על עזריאל פויכטונגר שמכר ב-2001 את חברת פויכטונגר תעשיות לקבוצת פלד-גבעוני, שהביאה לקריסתה – והתווה את ההלכה בנושא. את פויכטונגר יצג עורך הדין שי תמר ממשרדנו יחד עם בעז בן-צור ואברהם אברהמוף ממשרד בן-צור ושות. שי תמר מסר כי "בית המשפט העליון קבע כי בניגוד לטענותיו של ברדיצ'ב, פויכטונגר לא הפר במסגרת העסקה למכירת השליטה בחברה איזו מהחובות שחלו עליו כבעל שליטה בה, וכי מכירת השליטה בחברה נעשתה לתכלית עסקית אמיתית ובלא שפויכטונגר ידע על כוונות כלשהן של הרוכשים, לפגוע בחברה". לקריאת הכתבה המלאה לחצו כאן