התחלתם לחפש עבודה? ברוכים הבאים לג'ונגל

כלכליסט

שבי מיכאלי, שותף וראש מחלקת משפט העבודה ויחסי העבודה, עושה קצת סדר בג'ונגל מחפשי העבודה: מה הזכויות של מחפשי העבודה ואילו חוקים חלים על המעסיקים? "דבר ראשון מעסיקים נדרשים לפי חוק מאז 2015 להודיע למועמד לעבודה בכתב על המשך התהליך או אם הוא לא התקבל. "החוק מחייב את המעסיק למסור הודעה בכתב, וזה יכול להיות גם בדוא"ל או במסרון, למועמד על אופן התקדמות הליכי המיון. ההודעה תימסר לכל היותר בחלוף חודשיים מיום עריכת ראיון העבודה או מבחני הקבלה או ההתאמה. הודעה על אי קבלה לעבודה תימסר למועמד לא יאוחר מ-14 יום מהמועד שבו אדם אחר התקבל לעבודה".