וובינר בנושא אתגרי סייבר 2021 בראי הדירקטוריון

איגוד הדירקטורים

הנכם מוזמנים להצטרף אלינו לוובינר המיועד לנושאי משרה בכירה בנושא אתגרי סייבר 2021 בראי הדירקטוריון.

הכנס בשיתוף איגוד הדירקטורים בישראל

יום שלישי | 15.12.2020 | 10:15-12:15

להרשמה לחצו כאן

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת רישום מוקדם. ביום האירוע ישלח לנרשמים לינק לוובינר