ועדת קמיניץ-מה אומרים? לא אומרים!

בטאון לשכת עורכי הדין - מחוז תל אביב

אין לקנא בוועדת קמיניץ: לפתחה הונחו השאלות המשפטיות הטעונות והכבדות ביותר שעורר משבר הקורונה. לא זו אף זו: עבודת הוועדה הסתיימה (לכאורה) בעת שהמשבר עדיין בעיצומו, ואפשר גם שטרם הגיע לשיאו.

עם זאת, דומה כי אין מנוס מהבעת חוסר נחת מ"המוצר" שיצא מתחת ידי הוועדה. הדו"ח פורסם כשלושה וחצי חודשים לאחר פרוץ המגפה וכשלושה חודשים לאחר הקמת הוועדה. ביני לביני כבר התפרסמו חוות דעת מלומדות ומקיפות (דוגמת נייר העמדה של לשכת עורכי הדין מיום 6.4.20 ונייר העמדה של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה המסלול האקדמי המכללה למינהל מאפריל 2020), וניתנו מספר החלטות ופסקי דין. היה מי שציפה (ואפשר שציפיה זו הייתה לא מציאותית, בנסיבות), כי בהסתמך על כל אלה, כמו גם על הנסיון שנצבר בהתמודדות עם המגיפה, תוציא הוועדה מתחת ידה מסמך אוטוריטטיבי שישמש מורה דרך לבתי המשפט, לצדדים, ולא פחות מכך – לעורכי דינם. לקריאת מאמר הדעה שכתב עורך הדין אמיר זולטי לחצו כאן