זה ייגמר בבכי (של המתיישבים)

חוק ההסדרה לא חל על התיישבות כשלהי שתוקם בעתיד לאחר חקיקתו, והוא כנראה גם לא יחול על תוספות בנייה בהתיישבויות קיימות. להמשך קריאת הידיעה בגלובס.