זריקת הרגעה או תמרור אזהרה?

גלובס

גם אם הנפט מעקבה לא יגיע לחופי אילת, האם באמת ניתן להירגע?

לנוכח הסיכונים הסביבתיים המאיימים על המרחב הימי כתוצאה מהתגברות הפעילות העסקית בו, ולאור המציאות הרגולטורית המבוזרת, עולה הצורך להאיץ את יישומו בישראל של עקרון הניהול המשולב של המרחב הימי, וזאת במסגרת סטטוטורית מתוקצבת ומקצועית, בדומה למדיניות אחרות בעולם. זאת על מנת שיינתן מענה הולם הן למורכבות מיזמי הפיתוח של המרחב הימי והפעילות העסקית המתקיימת בו, והן להיקף הסיכון הסביבתי והכלכלי הנשקף ממנו. לקריאת הכתבה שפורסמה בגלובס לחצו כאן