חוק השקיפות התאגידית האמריקאי הוכרז כבלתי חוקתי על ידי בית משפט פדרלי באלבמה

עדכון לקוחות

לפני מספר חודשים עדכנו את לקוחותינו אודות כניסתו לתוקף (ביום 1 בינואר 2024) של ה-Corporate Transparency Act (להלן: "החוק") אשר מטיל חובות גילוי נרחבות על תאגידים הפועלים בארצות הברית באשר לזהות בעלי השליטה (האנשים הפרטיים השולטים בתאגידים אלה – במישרין או בעקיפין). חוק זה חל על חברות שהתאגדו במדינות ארה"ב ובטריטוריות שלה וכן על חברות זרות שנרשמו בארה"ב כחברות שמנהלות עסקים בארה"ב.

לא חלף זמן רב, ובית המשפט המחוזי הפדרלי באלבמה קבע  (ביום 1 במרץ 2024), בתגובה לעתירה שהוגשה על ידי אזרח פרטי ועל ידי ה –National Small Business United (הידוע גם כ – National Small Business Association), כי החוק אינו חוקתי, שכן הוא חורג מסמכויות הקונגרס ואין בהוראותיו זיקה מספקת לסמכויות המפורשות המוקנות לו. עקב זאת, נענה בית המשפט לבקשת העותרים והורה כי דרישות החוק לא יחולו עליהם.

משרד האוצר האמריקאי, באמצעות הרשת לאכיפת פשעים פיננסיים – Financial Crimes Enforcement Network  (FinCEN), הגיש ערעור על פסק דין זה ביום 11 במרץ 2024 והודיע כי עד למתן החלטה אחרת יימנע מאכיפת החוק  כלפי העותרים בהליך הנ"ל  (הגם שהקביעות בפסק הדין הן כלליות ואינן מתייחסות לנסיבותיהם הספציפיות של העותרים).

ניתן להניח כי פסיקתו זו של בית המשפט הפדרלי המחוזי באלבמה אינה סוף פסוק, שכן היא מובאת עתה בפני בית משפט פדרלי לערעורים (וייתכן שמשם תגיע גם לבית המשפט העליון), ולא מן הנמנע שעותרים נוספים יתקפו את החוק בערכאות פדרליות אחרות.

אנו נמשיך לעקוב ולעדכן.

האמור כאן אינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ נקודתי, ואנו ממליצים לפנות לקבלת ייעוץ משפטי ממוקד בנושאים הכלולים בפרסום זה.

לחקיקת ה-CTA המלאה לחצו כאן.

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה.

הכותב הינו עורך דין אמיר זולטי, שותף וראש תחום היי טק, בסיועו של דור יוחאי, מתמחה ממחלקת טכנולוגיה ומיזוגים ורכישות.