"יזמים וקבלנים יעמדו בפני שוקת שבורה ממש בקרוב"

כלכליסט

"יזמים וקבלנים יעמדו בפני שוקת שבורה ממש בקרוב" כך פתח אתמול עו"ד ארז תיק, שותף וראש מחלקת נדל"ן ומלונאות במשרדנו, את פורום דנס בתחום הנדל"ן.

והסביר: "לגבי היזמים, עלויות המימון המאמירות על רקע עיכובים בפרויקטים, מעמידות אותם בפני הפסדים צפויים בפרויקטים שבהם הקרקעות נרכשו במזומן.

היזמים גם חשופים לתביעות מרוכשים בשל איחורים, לעיכוב בשחרור ערבויות והגדלת הוצאות המימון, ולקבלת פיצוי חלקי בלבד על עליית עלות הבנייה בשל רגולציה ומבצעים השוחקים את ההצמדה למדד בתמורות שהם מקבלים.

לעומתם קבלני הביצוע מתמודדים עם מחסור בעובדים שגורם לעיכובים בהשלמת הפרויקטים, ויוצר חשיפה לתביעות, גידול בתקורות אתר ובמחירי תשומות, לרבות הכפלת שכר עבודה.

היות שמדד תשומות הבנייה לא מפצה אותם על חלק גדול מהנזק, הם ינסו לגלגל חלק או את כל הנזק, על היזמים. מה גם שהמרווחים שלהם נמוכים מלכתחילה.

כל אלה יגרמו למצב רתיחה בין יזמים לקבלנים, שעוד עומד לפתחנו ואף עלול להביא לקריסת רבים.

אלה שלא ישכילו להגיע להסכמות ביניהם באשר לאופן חלוקת הנזק, יגיעו לפתחם של בתי המשפט".

לקריאת הכתבה בכלכליסט

לקריאת הכתבה ב N12