בית משפט השלום בתל אביב דחה תביעה שהגישה עיריית תל אביב נגד דירקטור לשעבר בחברה שצברה חוב בגין מיסי ארנונה שלא שולמו

נדל"ן סנטר

בית המשפט דחה את תביעתה של עיריית ת"א שתבעה אישית, בין היתר, דירקטור בחברה שלא שילמה ארנונה במשך 11 שנה. עו"ד שמרית כרמי נעמת, שותפה במחלקת ליטיגציה במשרדנו, עמדה על כך שמשמעות פסק הדין הינה שעל מנת שרשות מקומית תוכל לגבות את חוב הארנונה מבעל השליטה של החברה עליה להוכיח, כי מתקיימים התנאים המצטברים הבאים: החיוב הוא בגין נכס שאינו משמש למגורים; המחזיקה בנכס היא חברה פרטית שאיננה דייר מוגן; החברה לא שילמה את חוב הארנונה והחוב סופי; החברה התפרקה או הפסיקה את פעילותה; הנתבע הוא בעל השליטה בחברה וכי נכסי החברה הועברו לבעל השליטה בלא תמורה מלאה או תמורה חלקית. רק במקרה כזה נטל ההוכחה עובר לבעל השליטה".

לקריאת המאמר במלואו