לוקסי יהנה מעליית הערך של פרטנר, ולא מחזיקי האג"ח

כלכליסט

כבוד השופט ברנר מבית המשפט המחוזי פסק היום כי חברת סאני אלקטרוניקה, בשליטת יעקב לוקסנבורג, היא הזכאית להנות מעליית ערך מניות פרטנר שבבעלות החברה, ששועבדו להבטחת פירעון אגרות החוב של החברה, וכי כל תמורה שתתקבל ממכירת המניות, שייכת לחברה בלבד ולא למחזיקי האג"ח של החברה. בכך דחה בית המשפט את בקשת הנאמן למחזיקי אגרות החוב, רזניק פז נאמנויות בע"מ, להצהיר כי מחזיקי האג"ח הם הזכאים להפרש בין הסכום ששולם למחזיקי האג"ח בפירעון המוקדם לבין התמורה שתתקבל ממכירת מניות פרטנר.

חברת סאני אלקטרוניקה יוצגה על ידי עו"ד אלון פומרנץ, שותף מנהל וראש מחלקת ליטיגציה, ועו"ד יערה פרוינד שותפה במשרד ליפא מאיר ושות'. להמשך קריאה