מגפת הקורונה – איך אתה המעסיק נערך לכך?

במשפט אחד - עדכון לקוחות

תחילה ומעל הכל אבקש לציין ולהדגיש, כי למרות שגודל המשבר והשלכותיו אינם ידועים בשלב זה, המעסיקים והעובדים גם יחד נדרשים לגלות איפוק, סבלנות וסובלנות ביחסי העבודה שלהם. אין ספק שהמשבר יחלוף לו בשלב כלשהו, ואז המעסיק ועובדיו הם שישארו יחד במערכת יחסים נמשכת, והאופן שבו התנהגו זה לזה בתקופה זו, יכתיב את המשך יחסיהם לאחר המשבר. כך מצדו של המעסיק, נדרש הוא לגלות איפוק וריסון בפיטורים או בפגיעה הכלכלית בעובדים, ולשקול חלופות פחות פוגעניות. מנגד, העובדים נדרשים לגלות אף הם איפוק וריסון, ולא לעמוד באופן דווקני על זכות כזו או אחרת, שנדמה להם שיש להם על פי משפט העבודה המגן. זו עת לשיתוף פעולה בין המעסיק לעובדיו, תוך התחשבות זה בצרכי זה. כמו תמיד, ובוודאי בעתות משבר, רצוי ליתן דגש ליחסי העבודה ולא רק למשפט העבודה.

האם מעסיק רשאי לחייב עובד חיוני לעבוד?

ככלל, עובד מחויב לעבוד לדרישת המעסיק, אלא אם כן יש לו הצדקה או מניעה חוקית שלא לעבוד. כך, עובד בחופשה שאושרה על ידי המעסיק, במחלה או בהסגר (פלשתינאי שאינו יכול לעבוד בשל הסגר), אינו מחויב לעבוד.

עובד שמחויב על ידי רשות שלטונית (משרד הבריאות, משטרה, משמר הגבול וכיוצ"ב), שלא להגיע לעבודה, כמובן שאין מעסיק יכול לחייבו לעבוד. כך המצב לגבי מי שנדרש על ידי הוראות משרד הבריאות לשהות בבידוד או אם תתרגש עלינו החלטה גורפת לא להגיע לעבודה.

ואולם, במקרה של בידוד, אין איסור לבצע עבודה, אלא חובה להתבודד בבית. במקרה שכזה, המעסיק יכול לספק לעובד אמצעי עבודה מן הבית, ולדרוש ממנו לעבוד מן הבית. אם אין מניעה אחרת מלעבוד, העובד מחויב לעבוד מן הבית, בהתאם לדרישות המעסיק והנחיותיו.

לכאורה ניתן לומר כי בנסיבות שמשרד הבריאות הוציא חופשת מחלה גורפת לכל מי ששוהה בבידוד, העובד אינו מחויב לעבוד, שהרי הוא בחופשת מחלה. אינני סבור כך. למרות חופשת המחלה, אם עובד מסוגל לעבוד מהבית, לדעתי, הוא לא יכול להשתמש בחופשת המחלה כתירוץ לא לעבוד, והוא מחויב לכך.

מה מעסיק יכול לעשות אם עובד מפר דרישה לגיטימית של המעסיק לעבוד?

דרישה לגיטימית של המעסיק שהעובד יעבוד, היא דרישה לעבוד כל זמן שאינה סותרת הנחיות של הרשויות, כמו עבודה מהבית גם למי ששוהה בבידוד. אני מציע לעובדים לא לנצל לרעה את המצב, ולשתף פעולה ככל שניתן עם המעסיק גם במישור יחסי העבודה. אי קיום של דרישה לגיטימית שכזו עלולה להוביל לפיטורים על רקע הפרת משמעת חמורה, וכמובן שלא תזכה את העובד בשכר בגין התקופה שהוא נדרש לעבוד, יכול לעבוד, אך לא עובד.

ומה לגבי עובדים שיכולים לעבוד מבחינת הרשויות, אך בגלל שהילדים בבית לא מצליחים לעשות כן?

כפי שאמרתי ההמלצה שלי היא להיות סבלניים וסובלניים כלפי העובדים. במקרה כזה ראוי ונכון להידבר עם העובד, ולהגיע להבנות כיצד ניתן לעבוד באופן אופטימלי תחת המגבלות הקיימות, לרבות נוכחותם של הילדים בבית והצורך לטפל בהם.

כך למשל, ניתן להגיע להסכמות כדלקמן: לדחות את ביצוע חלק מהעבודה לשעות הערב והלילה (להתחלק עם בן / בת הזוג בשעות העבודה), לסכם על חל"ת (חופשה ללא תשלום) חלקי או מלא וכיוצ"ב הכל בהתאם לאיזון בין צרכי המעסיק לצרכי העובד.

מה לגבי תשלום שכר למי שמצוי בבידוד?

אם העובד מצוי בבידוד ואינו יכול (או אינו נדרש) לעבוד מהבית, כאמור הוא בחופשת מחלה, וככל שיש לו ימי מחלה צבורים, ישולמו לו דמי מחלה בהתאם. אם העובד ניצל את דמי המחלה, הוא יימצא בחל"ת.


לקריאת חוזר קודם שעסק בהוראות למעסיקים שעובדיהם שוהים בבידוד לחצו כאן

 

לקריאת הראיון שפורסם בכלכליסט לחצו

 


הכותבעו"ד שבתאי (שבי) מיכאלי, הינו שותף במשרד ליפא מאיר ושות' וראש מחלקת דיני עבודה.


*הבהרההאמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.