מהן החובות המוטלות על דירקטוריון בתחום אבטחת המידע בארגון?

במפגש "שולחן עגול" שנערך לאחרונה, בהובלת עו"ד ורד זליכה, שותפה וראשת תחום סייבר ו- AI במשרדנו, בשיתוף איגוד הדירקטורים, נדונה טיוטת הנחיה חדשה מטעם הרשות להגנת הפרטיות, הפתוחה להערות הציבור, אשר נועדה להגדיר את חובות הדירקטוריון בקשר לתקנות אבטחת מידע.

בפתח המפגש הציגה עו"ד ורד זליכה, מגוון שאלות ואתגרים העולים מניתוח טיוטת ההנחיה, ביניהם היקף תחולתה של ההנחיה והארגונים עליהם צפויה לחול, תפקידי הדירקטוריון והיכן עובר הקו המפריד בין תפקידי פיקוח לביצוע, ומעמדה המשפטי של ההנחיה.

תודה לנציג הרשות להגנת הפרטיות שנטל חלק במפגש והסביר אודות טיוטת ההנחיה, ולדוברים/ות במפגש – ד"ר גתית גור-גרשגורן, מר יובל שגב , ומר עופר לביא.

תודתנו גם לקהל המשתתפים/ות במפגש ולמעירים/ות לטיוטת ההנחיה, ולאיגוד הדירקטורים שותפנו לקיום המפגש.