מי שבבידוד לא זכאי לדמי מחלה; לעובד מותר לחשוף את שכרו – פסיקות השנה בעולם העבודה

כלכליסט

השנה החולפת הציבה אתגרים עבור עובדים ומעסיקים סביב פרוץ מגפת הקורונה, ימי הבידוד, ההוצאה לחל"ת והעלייה בשיעור האבטלה. גם בתי הדין לעבודה עבדו מסביב לשעון והוציאו תחת ידם פסקי דין שהשפיעו ומשפיעים על עובדים ומעסיקים. בעזרת חמישה מומחים לדיני עבודה בחרנו את הפסיקות המשמעותיות שניתנו בשנה החולפת.

בכתבה שפוסמה בכלכליסט, עו"ד שבי מיכאלי שותף וראש מחלקת דיני עבודה במשרדנו שיתף בפסק דין הנוגע להתארגנות עובדים בחברה. 

בית הדין האזורי דחה בתחילת חודש ספטמבר את תביעתה של ההסתדרות הכללית כנגד חברת סודהסטרים. ההסתדרות טענה כי סודהסטרים פעלה בניגוד לחוק הסכמים קיבוציים והתערבה באופן המהווה פגיעה בזכות ההתארגנות של עובדיה.

התערבות מעסיק בהתארגנות היא פסולה. ההתערבות כוללת הבעת דעה (חיובית או שלילית), מתן גמול או מניעתו עקב החלטת עובד להתארגן. למעשה כל דבר אשר יכול להיחשב כניסיון להטות החלטת עובד האם להתארגן, אם לאו, יהווה מעשה פסול. במקרה של סודה סטרים, ההתערבות נעשתה על ידי עובדים בעלי תפקיד ניהולי, בעיקר באמצעות עמוד הפייסבוק שנפתח עבור התארגנות עובדי החברה. נראה כי השיח בין העובדים שתמכו בהתארגנות ואלה שהתנגדו לה הלך והתלהט ואף היו אירועי אלימות בחברה.

בית הדין קבע כי החברה נהגה בכבוד ובזהירות עם ההתארגנות ואף ביקשה להנמיך להבות ולהקטין את האלימות. בנוסף, קבע בית הדין כי ההסתדרות היא זו שעצמה עיניה ואף ביקשה לקיים את ההתארגנות כמעט בכל מחיר תוך ויתור על יישום הוראות התקנון החל עליה. נמצא כי ההסתדרות היא זו שיצרה שיח אלים ותוקפני תוך שוויון נפש כלפי זכויות העובדים שאינם מבקשים להיות חברים בהסתדרות ולמעשה, ביקשה לשמש כנציגתם.

פסק דין זה מחפש לאזן בית זכויות העובדים והמעסיק ומעמיק בחובת תום הלב בקביעת כללים להתנהלות הארגון כלפי העובדים והמעסיק לצד החובה המוחלטת החלה על המעסיק שלא להתערב בהתארגנות. אל מול העובדים, נקבע כי על ארגון העובדים להימנע ממתן מידע מוטעה ולשקף לעובדים את המידע הנוגע לצעדים הארגוניים ולפעילויות הנעשות בשמם. בנוסף, ארגון העובדים צריך להבהיר לעובדים כי פעילות התארגנות ראשונית אינה משום מתן רשות להפר את הוראות המשמעת, הנהלים והבטיחות במקום העבודה. כמו כן, ארגון העובדים צריך להימנע מהפעלת לחץ על עובד בדרך של איום, כפייה או השפעה בלתי הוגנת. באשר לעבודה מול המעסיק נקבע כי ארגון העובדים יפעל בשקיפות ובהגינות ויימנע מפעולה העשויה להביא לפגיעה פיזית בנכסי המעסיק או בקניינו. כאמור, בית הדין האזורי דחה את בקשת ההסתדרות ואף חייב אותה ב- 300 אלף שקל.

לקריאת הכתבה המלאה לחצו כאן