מנהל במפעל חיוני? ייתכן שהמפעל שלך זכאי לסיוע כספי לשיפור רמת ההגנה מפני איומי סייבר

במשפט אחד - עדכון לקוחות

כחלק ממאמצי הממשלה לשיפור היערכות המשק הישראלי להגנה מפני מתקפות סייבר, פרסם משרד הכלכלה והתעשייה תכנית להעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר. מטרת התכנית היא לעודד את הארגונים במשק לשפר את רמת ההגנה והמוכנות של הארגון נגד איומי הסייבר.

התכנית מציעה סיוע כספי בעלויות הכרוכות בשדרוג יכולות ההגנה של מערכות תהליך או ייצור (ICS) ועל רשתות IT המתממשקות עם מערכות אלו, למפעלים שישפרו את יכולותיהם לרמה ההולמת את מאפייני וצרכי המפעל.

בכמה כסף מדובר? הסיוע הכספי שתעניק המדינה הוא השתתפות בהוצאות הכנת סקר סיכונים, כהגדרתו בתכנית, בשיעור של 50%, אך לא יותר מ-25,000 שקל, והשתתפות בהוצאות הכנת תכנית עבודה להעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר בשיעור של עד 40%  מהיקף ההשקעות אך לא יותר מ-200,000 שקל .

התאגידים הזכאים לסיוע הם תאגידים שמוגדרים על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967  כמפעל חיוני או כמפעל למתן שירותים קיומיים.

שימו לב: הסיוע הכספי מהמדינה מתוקצב לסך של 10 מיליון שקל ויינתן בשיטת כל הקודם זוכה, ובלבד שהמציע עומד בקריטריונים הנדרשים.

התקופה בה יש להגיש בקשות לסיוע כספי מתחילה ביום 2.12.2018 בשעה 8:00 ונמשכת עד ליום 15.1.2019 בשעה 16:00.

 

נשמח לסייע לכם לבחון אם אתם עומדים בתנאים לקבלת הסיוע ובהגשת הבקשה.

להודעה בנושא כפי שפרסם  משרד הכלכלה והתעשייה, לחצו כאן.

לקריאת הכללים המלאים, לחצו כאן.

 


*הבהרההאמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.