משפט רה"מ, לשון הרע בפייסבוק ופונדקאות לחד-מיניים: בחרנו את פסקי הדין המרכזיים של השנה החולפת

גלובס

השנה העברית החולפת הציבה בפני מערכת המשפט אתגרים חדשים ושאלות תקדימיות שנבעו, בין היתר, מהפלונטר הפוליטי ומהמגפה שפרצה.  "גלובס" מסכם, בסיוע מומחי משפט, כמה מפסקי הדין החשובים של שנת תש"ף בתחומים שונים. עו"ד ד"ר יריב אילן שותף וראש מחלקת דיני תחרות במשרדנו, על החלטת בית הדין לתחרות בעניין נמל אשדוד.

"ביוני האחרון התקבלה החלטת בית הדין לתחרות בעניין נמל אשדוד, שעסקה בניצול מעמד לרעה של בעל מונופולין. ביה"ד אישר את קביעת מ"מ הממונה על התחרות, שלפיה מתווה שהנהיג נמל אשדוד עלול היה לפגוע בתחרות מול נמל חיפה בפעילות פריקת רכבים, ובכך יצר חסם תחרותי שאינו מבוסס על תחרות לגופו של עניין. ביה"ד אישר באופן תקדימי השתת עיצום כספי על יחידים – נושאי משרה בנמל אשדוד.

עו"ד ד"ר יריב אילן אומר ש"ביה"ד התווה את המבחן שלפיו יש להחיל את סטנדרט ה"אפשרות הסבירה לפגיעה בתחרות", כלומר, להראות כי בעל המונופולין ניצל את כוח השוק שבידיו בכדי להציב את מתחריו בנחיתות תחרותית. במקרה הנדון, השית נמל אשדוד על יבואני רכב הנחות רטרואקטיביות שהותנו בעמידה ביעדים, כך שפריקת רכבים בנמל חיפה הובילה לאובדן ההנחה ותמרצה יבואנים לפרוק באשדוד בלבד.

לדברי עו"ד אילן, "ביה"ד הבהיר כי אין צורך להראות פגיעה במתחרה בפועל כדי שביה"ד יתערב. ביה"ד דחה למעשה את המבחן המחייב דחיקת מתחרה מהשוק לגמרי – וקבע כי הוא מחמיר מדי. ביה"ד היטיב לאמץ את המבחן המסורתי, המאפשר גמישות בבחינת מודל ההנחות, ובחינת השפעתן הכוללת על המתחרים ועל התחרות בשוק" (ת"כ 40796-01-16 חברת נמל אשדוד בע"מ ואח' נ' הממונה על התחרות).