משקי הקיבוצים רכשה את השליטה בחברה הציבורית, משק אנרגיה

גלובס

מברכים את משקי הקיבוצים על קניית השליטה בחברה הציבורית, משק אנרגיה.
משקי הקיבוצים שהינה ארגון כלכלי מרכזי של הקיבוצים בישראל, צפויה למכור למשק אנרגיה את החזקותיה ( כ-40% ) בתחנת הכוח דליה, שהינה יצרן החשמל הפרטי הגדול בישראל.
בתמורה למניות דליה, תקבל משקי הקיבוצים כ-70% ממניות משק אנרגיה.
עסקה זו, בהיקף כספי של כ-שני מיליארד ₪, צפויה להביא ליצירת אחת מקבוצות האנרגיה הגדולות בישראל, בעלת אופי פעילות מגוון בתחומים שונים.
עוזי מור, שותף וראש המחלקה המסחרית במשרדינו, ייצג בעסקה את חברת משקי הקיבוצים.