מתי ניתן לאסור על עובד להתחרות במעסיק לשעבר?

כלכליסט

הסכמי אי תחרות מגבילים את חופש העיסוק – באילו תנאים רשאים המעסיקים להחתים את העובדים עליהם, האם הם מוגבלים בזמן – ומהי עמדת בתי הדין בנושא. פרשת מוטי רוזן וחברת מגדל העלה לסדר היום את סעיף אי תחרות בין מעסיק לעובד. כלומר, הסכם אי תחרות מגביל את עיסוקו של העובד ומצמצם את אפשרויות ההעסקה שלו במידה כזו או אחרת.  שבי מיכאלי, שותף וראש מחלקת דיני עבודה  מסביר כי "במקרים המתאימים, אנו נוהגים לכלול סעיפי אי תחרות בהסכמי העבודה, או לצרף נספח המכיל את ההוראות המגבילות את עיסוקו של העובד. לקריאת הכתבה בכלכליסט  לחץ כאן