מתי ניתן להשתמש בסיבת "כח עליון" בדחיית מועד מסירת דירה ללא פיצוי לרוכשים?

גלובס