פאנל בנושא: תובענות ייצוגיות ככלי לאכיפה אזרחית בתחום הסביבתי

האולפן המרכזי - לשכת עורכי הדין

"החלטת בית המשפט בפרשת דיזל-גייט לפיה המדינה אינה יכולה להפקיע מהציבור את הזכות לתובענות ייצוגיות היא החלטה ראויה" כך לדבריה של עו"ד ד"ר ציפי איסר-איציק ראש מחלקת הגנת הסביבה, קלינטק ואנרגיה נקיה ממשרדנו, שהתארחה בפאנל האולפן המרכזי של לשכת עורכי הדין שדן בתובענות ייצוגיות ככלי לאכיפה אזרחית בתחום הסביבתי. בדיון התייחסו לפסיקתה של השופטת בדימוס, צילה צפת בפרשת דיזל-גייט, בה אושרה התובענה כייצוגית, ונקבע כי המדינה תהיה רשאית להצטרף כתובעת נוספת לתובענה.

לשמיעת הדיון במלואו