סקירה של החלופות הקיימות לתאגיד חדל הפירעון במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, על רקע המשבר הכלכלי המתמשך

Y-NET

עו"ד שירלי יפרח-אזור, שותפה (מרכזת תחום חדלות הפירעון), סוקרת – בכתבה שפורסמה ב-ynet – את החלופות הקיימות לתאגיד חדל הפירעון במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, על רקע המשבר הכלכלי המתמשך וריבוי הפניות לביהמ"ש.

ולסיכום דבריה – "יחד עם זאת, על אף מגוון החלופות ולמרות קיומה של החלופה 'הידידותית' של תיקון 4, יש לזכור כי לא מדובר במטה קסמים, אלא בתהליך פומבי ומורכב, הכרוך, בין היתר, בחוסר ודאות מסוים ובפוטנציאל מעגל נפגעים רחב. ככל והתאגיד והנהלתו סבורים, בתום לב, כי יש סיכוי לשיקום התאגיד באמצעים אחרים, לרבות ארגון החוב באופן 'שקט' עם נושיו או חלק מהם, התייעלות מסיבית, מימוש נכסים מושכל או חיזוק בטוחות, על הנהלת התאגיד לשקול זאת בכובד ראש ובאומץ ולהותיר את הליכי חדלות הפירעון כמוצא אחרון".