עדכון לקוחות – הגבלים עסקיים ודיני תחרות

במשפט אחד - עדכון לקוחות

החוזר עוסק בנושאים הבאים:

♦ בביטול הפטור בדבר בלעדיות הדדית;

♦ תזכיר חוק העונשין – תיקון – אחריות פלילית של תאגידים;

♦ קביעת הממונה בדבר ניצול מעמד לרעה – מונופול בזק חסם מתחרים בתחום הטלפוניה באמצעות מדיניות תמחור תשתית האינטרנט

לקריאה