עד כמה קריטית מעורבות הדירקטוריון להיערכות ארגונים לאיומי סייבר ולהגנה מפני מתקפות סייבר?

Funder

בכנס שהתקיים השבוע במשרדנו בשיתוף איגוד הדירקטורים, בהובלת עו"ד ורד זליכה, שותפה וראשת תחום סייבר ובינה מלאכותית, ובהשתתפות דוברים בכירים מהמשק ומתעשיית הטכנולוגיה והסייבר, נדונו תפקידי הדירקטוריון בניהול סיכוני סייבר בארגונים ואופן מימוש אחריותו של הדירקטוריון, בין היתר, בהיבטים של מימשל תאגידי, פיקוח ובקרה על הגנת סייבר בארגון בשגרה, היערכות למשבר סייבר, הכרת הרגולציה בתחום וקבלת החלטות עסקיות מיודעות. זאת, על מנת לצייד את הדירקטורים ב"סל "כלים" לקידום הנושא בארגונים ולהבנת אופן יישום מחויבויותיהם על פי דין. הדברים עשויים אף לתרום לצמצום החשיפה המשפטית עקב אירועי סייבר.

לקריאת התייחסויות נבחרות של הדוברים בכנס