עד כמה רלוונטי השוק הרלוונטי? – דיני התחרות בראי הניתוח הכלכלי

תאגידים

מאמר מאת ד"ר הילה נבו וד"ר יריב אילן – הגדרת השוק הרלוונטי הינה לרוב הצעד הראשון בכל חקירה שעניינה דיני תחרות.מטרתה של הגדרת השוק הינה תיחום מרחב המוצרים המפעילים ריסון תחרותי אלו על אלו, בגין מידת התחליפיות הגבוהה והקירבה המיידית אשר קיימת ביניהם, מנקודת ראותו של הצרכן.הגדרת השוק משמשת, אם כן, לזיהויו של "שדה הקרב", בו מתנהלת המערכה התחרותית. להמשך קריאת המאמר בתאגידים.