עיצום כספי – כלי חדש בארגז הכלים ההגבלי

IDU-איגוד הדירקטורים בישראל

השימוש הרחב במכשיר העיצום כספי, הינו חלק ממגמת ההחמרה המאפיינת את תחום ההגבלים העסקיים בשנים האחרונות.מגמה זו כוללת ריבוי מאמצי אכיפה בערוצי התביעה השונים (לא רק במישור הפלילי, אלא גם במישור המנהלי) והגברת חומרת הענישה שנוקטים גורמי האכיפה כלפי החברות המעורבות ובעלי תפקידים בהן. מאמרו של עו"ד ד"ר יריב אילן, שותף במשרדנו וראש תחום הגבלים עסקיים, העוסק בעיצום כספי ככלי חדש בארגז הכלים ההגבלי ב-IDU-איגוד בדירקטורים בישראל.