על מי חלה האחריות כשנושאי משרה מעבירים החלטות לאסיפת החברים? על המנהלים או על החברים?

משפט חברים

לצד נושאים המחוייבים באישור אסיפת החברים, החליטו קיבוצים לא מעטים על כללים המחייבים את גופי הניהול אצלם להביא לאישור האסיפה גם נושאים, שמבחינת הדין, אינם טעונים אישור האסיפה, וניתן היה לקבל את ההחלטה לגביהם בהנהלות הקיבוץ (כך, למשל, תוכנית עסקית הכוללת השקעה משמעותית או התקשרות חריגה). החברים החליטו על מתכונת זו, כדי להיות מעורבים בהחלטות המהותיות בקיבוץ הנוגעות בסופו של יום אליהם. בקליפת אגוז: נושא משרה בקיבוץ (באגודה שיתופית), חב באותן חובות כמו נושא משרה בחברה. האחת חובת הזהירות: לפעול במיומנות ולהימנע מרשלנות. השניה, חובת האמונים: לפעול בתום לב ולטובת האגודה, ולהימנע מניגוד עניינים.

לקריאת המאמר המלא מאת השותפים, דוד וינשטיין וקרנית אקריש, שפורסם בבלוג מידע משפטי קיבוצי – "משפט חברים" לחצו כאן