עסקאות "מכר חוזר" (Repurchase Transaction ) – בעקבות ע"א 80/10701 realit consulting limited נ' אורן הורוביץ ואח'

תאגידים