פסיביות שיפוטית – ביהמ"ש העליון, תחת הנהגתה של נאור, משלב פסיביות וניטרליות אידיאולוגית

גלובס

השילוב בין ניטרליות אידיאולוגית לריסון שיפוטי מביא לפסיביות-יתר של בית המשפט העליון ומשליך על תפקודו בחברה דמוקרטית.נקווה כי בית המשפט העליון ישכיל, במקרים המתאימים, לזנוח את הפסיביות המאפיינת אותו, לצורך שמירה על זכויות הפרט. להמשך קריאת הידיעה בגלובוס.