קבוצת אפי נתיב פיתוח וקבוצת שפיר השלימו העסקה לרכישת מניות חברת הפרויקט להקמת כ- 1,100 יחידות דיור, דיור מוגן, תשתיות ומבני ציבור מחברה מקבוצת ברזאני.

מברכים את קבוצת אפי נתיב פיתוח וקבוצת שפיר על השלמת העסקה לרכישת מניות חברת הפרויקט להקמת כ- 1,100 יחידות דיור, דיור מוגן, תשתיות ומבני ציבור בבית שמש במתחם ד5, מחברה מקבוצת ברזאני.

הפרויקט מטופל על ידי משרדנו, כאשר מכירת המניות כמו גם הפרויקט, מטופלים על ידי עו"ד ארז תיק, שותף וראש מחלקת הנדל"ן והמלונאות שלנו, ביחד עם עו"ד טל פרי והמתמחה מאור צדקיהו.

אנו מודים על האמון, ומאחלים לחברות הצלחה בהמשך הפרויקט.