כיצד משפיע פסק הדין של בית המשפט העליון האמריקאי בנושא סמכויות ה-EPA על חוק האקלים הישראלי?

INFO SPOT מרכז מידע למנהלי איכות סביבה

עמדות, תוכניות ועקרונות המקבלים ביטוי בפורומים ציבוריים ופורמליים עלולים להתגלות ככלי ריק כל עוד אינם מתורגמים לחקיקה ברורה ויציבה של הכנסת." קראו את מאמרה של ד"ר ציפי איסר איציק, שותפה וראש מחלקת הגנת הסביבה, קלינטק ואנרגיה נקיה במשרדינו, בעקבות החלטת ביהמ"ש העליון בארה"ב לצמצם את סמכות הסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית -EPA, להגבלת פליטת הפחמן מתחנות כוח פחמיות, על חשיבותה של חקיקה ברורה, ככלי לקידום מדיניות אקלים בפועל. מה המחוקקים והממשלה הישראלים יכולים ללמוד מכך בהקשר לחוק האקלים שבדרך?

לקריאת המאמר במלואו