עיריית חולון נגד הות"ל: לא לאשר את תוואי קו מטרו M1 העובר בליבו של פארק החולות

מרכז הנדל"ן

בעתירה שהוגשה ע"י עירית חולון באמצעות עוה"ד ד"ר ציפי איסר-איציק, ניר מנחם וישראל שמאי ממחלקת הגנת הסביבה, קלינטק ואנרגיה נקייה במשרדנו, מבקשת עיריית חולון משופטי בג"ץ, להורות על ביטולו של מקטע התוכנית לסלילת קו המטרו העובר בפארק החולות, לנוכח פגמים חמורים שנפלו באישורו של מקטע זה. בעתירה נטען כי תוואי קו המטרו שיעבור באזור, יפגע בערכי טבע נדירים. לעתירה צורפה חוות דעת של פרופ' ניר בקר, מבכירי הכלכלנים האקולוגיים בישראל, ולפיה מוערך ערכו של פארק החולות בלמעלה מ-600 מיליוני שקלים. לטענתו, ערכו הכלכלי של הפארק גבוה בהרבה מהעלויות  הכרוכות בשינוי תוואי המטרו.

לקריאת הידיעה במלואה