שולחן עגול בנושא: תפקיד הדירקטוריון בקיום חובות התאגיד לפי תקנות הגנת הפרטיות – אבטחת מידע

כנסים

שולחן עגול בנושא: תפקיד הדירקטוריון בקיום חובות התאגיד לפי תקנות הגנת הפרטיות – אבטחת מידע, שיתקיים ביום ד' 22/11/2023 בין השעות 09:15 – 11:45 במשרדנו, בהובלתה של עו"ד ורד זליכה, שותפה וראשת תחום סייבר ובינה מלאכותית במשרדנו, בשיתוף פעולה עם איגוד הדירקטורים. המפגש מיועד לדיון בטיוטת הנחיית הרשות להגנת הפרטיות שפורסמה לאחרונה להערות הציבור. כמו כן, לאור אירועי התקופה, במסגרת המפגש יידונו גם היבטי הגנת סייבר ואבטחת מידע מזווית הדירקטוריון וההנהלה בעת מלחמה.

מוזמנים/ות – דירקטורים.יות ונושאי.ות משרה מכהנים.ות.

לפרטים נוספים והרשמה

נשמח לראותכם.ן!