Lexology Getting The Deal Through: Dispute Resolution 2022

Edition 2022 -Lexology Getting The Deal Through

פורסם הפרק החדש במדריך המקיף לליטיגציה ויישוב סכסוכים לשנת 2022 של Lexology Getting the Deal Through. עורכי הדין אלון פומרנץ, שותף מנהל וראש מחלקת ליטיגציה ורעות בייץ, שותפה במחלקת הליטיגציה, נבחרו להציג את עולם המשפט הישראלי על היבטיו השונים. המדריך הסוקר למעלה מ-30 מדינות, מאפשר לקוראיו השוואה פשוטה יחסית לדינים זרים בסוגיות דומות.

לקריאת הפרק הישראלי (PDF)

לקריאה מאתר לקסולוג'י