LMG Life Sciences

Awards 2021 Europe

שמחים לבשר, כי ה- LMG Life Sciences Awards 2021 Europe פרסם את רשימת משרדי עורכי הדין המועמדים לזכייה ומשרדנו מועמד ב-3 קטגוריות:

מועמדות לתואר משרד השנה בישראל לשנת 2021;

מועמדות לתואר משרד השנה בתחום ה- corporate באירופה;

ובנוסף, עורך הדין גרי קופלוביץ, ראש המחלקה הבינלאומית במשרדנו, מועמד לזכיה כעורך הדין המוביל בתחום ה-Corporate  באירופה (corporate lawyer of the year).

זוהי השנה הראשונה בה נכללים משרדים מישראל.

לחצו לצפייה בדירוג המלא