Women in Business Law Awards – מועמדות סופיות 2023

Women in Business Law Awards

אנו נרגשות להיכלל ברשימת המועמדות לפרסי נשים במשפט לשנת 2023 ב-4 קטגוריות:ד"ר ציפי איסר-איציק, ראש מחלקת הגנת הסביבה, קלינטק ואנרגיה נקייה, מועמדת לזכיה בקטגוריה עורכת הדין הטובה באירופה בקטגורית איכות הסביבה.מיכל שוורץ, שותפה במחלקה המסחרית וראש מחלקת תשתיות ו-BOT, מועמדת לזכיה כעורכת הדין הטובה באירופה בקטגורית מימון פרויקטים.בנוסף, משרדנו מועמד לזכייה כמשרד מוביל בתחום הפרו בונו וכמשרד המוביל בישראל.

ברכות לכל עורכות דין המוכשרות שנכללו ברשימת המועמדות!

הכרזה על הזוכות ב-28 ביוני 2023.