תובענות ייצוגיות – למשרדנו ידע וניסיון רב בטיפול בתובענות ייצוגיות, תוך התמקדות בייצוג משיבות בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות בתחומים שונים – ביטוח; בריאות; תאגידים וניירות ערך; צרכנות; איכות הסביבה; דיני עבודה; תחבורה; תיירות ועוד. בנוסף עוסק משרדנו בייצוג תובעים, בתובענות ייצוגיות בעלות חשיבות ציבורית או כלכלית מיוחדת.
במחלקת הליטיגציה של משרדנו צוות עורכי דין אשר מתמחים בתחום התובענות הייצוגיות וטיפלו במספר רב של בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, בהיקפים כספיים גדולים. בכללן – כמה מהתיקים המורכבים, החשובים והמשמעותיים ביותר שהתנהלו בתחום זה בישראל.
עם לקוחות משרדנו בתחום התובענות הייצוגיות נמנים תאגידים מובילים במשק, ובהם שירותי בריאות כללית; חברות ביטוח; חברות טכנולוגיה; יצרניות מזון גדולות; בעלי שליטה בחברות ציבוריות; מעסיקים; תאגידי מים ועוד.
נוכח ניסיונו הרב של צוות המחלקה בתחום התובענות הייצוגיות, והטיפול האיכותי והמקצועי שניתן על ידו ללקוחות המשרד, מדורג משרדנו בעקביות בין משרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום זה, במדריכי דירוג מקצועיים, ישראלים ובינלאומיים.
תובענות נגזרות- תביעה נגזרת היא תביעה המוגשת בשם תאגיד על ידי דירקטור או בעל מניות בתאגיד.
מכשיר התביעה נגזרת נועד להתגבר על כשלים במנגנון הממשל התאגידי של התאגיד' ובמיוחד על ניגוד עניינים אפשרי שבו מצויים האורגנים בתאגיד, אשר אמורים לקבל את ההחלטה על הגשת תביעות על ידו. כאשר הגורמים האמונים על ניהול החברה אינם אינם פועלים להגשת תביעה שהינה לטובת החברה, מחמת שיקולים זרים, מאפשר מכשיר התביעה הנגזרת להתערב במלאכת הניהול של החברה ולחייב אותה להגיש את התביעה.
בשנים האחרונות ניכרת מגמה של שימוש הולך וגובר במכשיר משפטי זה.
משרדנו עומד בשורה הראשונה של משרדי עורכי הדין העוסקים בתחום התובענות הנגזרות, וצבר ניסיון רב בתחום. בכלל זה טיפל צוות המשרד בתיקים עקרוניים וחשובים במיוחד, דוגמת הליך הערעור אשר במסגרתו קבע בית המשפט העליון כי אין לאפשר הגשת תובענה נגזרת בשם קופת חולים.
עם לקוחות משרדנו בתחום התובענות הנגזרות נמנים תאגידים מובילים במשק, ובהם שירותי בריאות כללית; חברות ביטוח; בנקים; חברות ציבוריות וכן בעלי שליטה ודירקטורים.

חדשות ופרסומים

04.03.24

20.02.24

30.01.24

30.09.23

11.07.23

22.05.23

16.04.23

12.02.23

09.12.22

19.10.22

23.06.22

25.10.21

19.10.21

12.01.21

12.01.21

06.10.20

28.06.18

17.04.18