הגברת שיתוף הפעולה בין גופים מוסדיים בבחירת דירקטורים בחברות ללא בעל שליטה

מגזין איגוד החברות הציבוריות

איך בעלי מניות בחברות ללא בעל שליטה יוכלו לפקח על פעילות הנהלת החברה? מזמינים אתכם לקרוא את מאמרו של איתן שמואלי, שותף וראש תחום שוק ההון וניירות ערך במשרדנו, בו הוא מציע לאפשר את שיתוף הפעולה בין הגופים המוסדיים בהצבעות לגבי מינוי דירקטורים בחברות ללא בעל שליטה, על מנת להגביר את הפיקוח על ההנהלה בחברות אלה.

לקריאת המאמר בדה מרקר

לקריאת המאמר במלואו