המעושר מכפר אז"ר: המושבניקים שיקבלו מהמדינה פיצוי של עשרות מיליוני שקלים

דה מרקר

בפסק דין תקדימי של בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופטת צילה צפת) נקבע, כי חברי מושב כפר אז"ר השתתפו ברכישת קרקעות המושב בשיעור של 50%.

במסגרת זאת, בית המשפט המחוזי אף דחה לחלוטין את טענות רשות מקרקעי ישראל, כי כספי ההשתתפות ברכישת הקרקע של חברי המושב, נתנו כהלוואה, כתרומה או כתשלום דמי חכירה למפרע.

לאור כך שבית המשפט מצא כממצא עובדתי כי חברי המושב השתתפו בשיעור של כ – 50% מערך הקרקע, קבע בית המשפט כי חברי מושב כפר אז"ר זכאים לזכויות יתר ביחס לחוכרי קרקע במושבים וקיבוצים אחרים שלא הוכח כי השתתפו ברכישה, זאת תוך יישום פסקי הדין שניתנו לאחרונה על ידי בית המשפט העליון בעניין חפציבה ובית אלפא.

עוד הוסיף בית המשפט וקבע, כי שווי הפיצוי לו יהיו זכאים חברי המושב בגין השתתפותם ההיסטוריות במחצית מערך הקרקע, יתברר בערכאה המוסמכת לכך.

הנתבעות בהליך הן ההקרן הקיימת לישראל ורשות מקרקעי ישראל.

חרף העובדה שבשנים האחרונות הוגשו מספר לא מבוטל של תביעות בנושא זכויות היסטוריות שנדחו רובן ככולן בטענה כי התובעים לא הרימו את נטל ההוכחה הנדרש, הרי שבעניין כפר אז"ר, נקבע כי טענות המושב הוכחו ואף כי האחרון עמד בנטל הוכחה מוגבר בשל חלוף השנים.

את המושב ייצגו עורכי הדין צוריאל לביאארז דר לולורועי אייז וניר מנחם ממשרדנו.