מהם פסקי הדין החשובים שהשפיעו על שוק ההון ב-2019?

Bizportal

הפסיקות החשובות של השנה האחרונה השפיעו על מגוון תחומים בשוק ההון, שהתמקדו בהתרשלות בפיקוח של הרשות לניירות ערך, האחריות של בעלי קרנות גידור והאחריות הנופלת על דירקטורים. ראיון עם עו"ד איתן שמואלי, שותף וראש מחלקת שוק ההון וניירות ערך במשרדנו בשאלה האם הרשות לניירות ערך יכלה למנוע הפסד למשקיעים?

אחד מפסקי הדין המעניינים בשנה האחרונה נוגע לשאלה האם רשות ניירות ערך מפקחת כראוי על החברות הנסחרות בבורסה. פעמים רבות נשמעות ביקורות כלפי הרשות, שאינה עושה את עבודתה כראוי. זה כמובן לא מדוייק, בלשון המעטה, הרשות הכניסה הרבה סדר, אכיפה, פיקוח לשוק ההון בשנים האחרונות. למעשה הטענה הרווחת היא לעודף רגולציה, אבל כן יש פה ושם פספוסים – מצבים שבהם רשות ניירות ערך לא קיבלה 100 על עבודתה, אלא פחות, אולי פחות משמעותית. השנה בית המשפט נתן לזה גושפנקא – למרות שהתיק עבר לערכאה של בית המשפט העליון, כלומר אין עדיין סוף פסוק, הרי שבהתייחסות רשות ניירות ערך לחברת יוטרייד, היתה טעות.

"להערכתי, פסק הדין המשמעותי ביותר לשנת 2019 הוא רותם נ' הרשות לניירות ערך", קובע עו"ד איתן שמואלי. "פס"ד עוסק בהיקף אחריותה של רשות ניירות ערך בפיקוח על גופים הנתונים לפיקוחה וחובתה לשאת בנזקיהם של משקיעים שהשקיעו כספים בחברת יוטרייד פרימיום בע"מ.

"התובעים טענו כי על הרשות לפצותם בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהשקעותיהם, שכן היא לא פיקחה כנדרש על פעילותה של יוטרייד ולא מנעה פעילות זו. בית המשפט קבע אומנם כי הרשות אינה נדרשת לנקוט בכל האמצעים האפשריים כדי למנוע את הנזק הצפוי, והיא אינה חייבת בפיצוי של כל מי שנפגע כתוצאה מהתנהלות של גוף הנתון לפיקוחה. בית המשפט קבע כי אילו הרשות היתה עומדת בחובת הזהירות שלה ומפרסמת הודעה למשקיעים, התובעים היו יכולים לצמצם את נזקיהם. התביעות נגד הרשות התקבלו בחלקן. לפסק הדין חשיבות רבה, משום שזו הפעם הראשונה שבה חויבה הרשות בגין התרשלות בהגנה על ציבור המשקיעים. פסק הדין יכול שיוביל לתביעות נגד הרשות בגין הפרת חובת הזהירות שלה מחד, ויגביר את הפעולות הננקטות מצדה להגנה על ציבור המשקיעים מאידך", קובע שמואלי.

לקריאת הכתבה המלאה לחצו