מכרז לתכנון, מימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מתקן לטיפול ביולוגי במי תהום מזוהמים

במשפט אחד - עדכון לקוחות

מכרז לתכנון, מימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מתקן לטיפול ביולוגי במי תהום מזוהמים בישראל שמיועד לקום בסמיכות לצומת מורשה ומתחם תעש רמת השרון (מס' 1903/2020)

ברצוננו להביא לידיעתכם כי ועדת המכרזים הבין משרדית פרסמה היום הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם (PQ) בשיתוף המגזר הפרטי (PPP) במכרז לתכנון, מימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מתקן לטיפול ביולוגי במי תהום מזוהמים בישראל שמיועד לקום בסמיכות לצומת מורשה ומתחם תעש רמת השרון. להלן עיקרי ההזמנה:

♦ בכוונת ועדת המכרזים לבחור את הגורם מהמגזר הפרטי אשר יבצע את הפרויקט, בהליך תחרותי שייערך בשני שלבים: שלב מיון מוקדם של המתמודדים, ושלב המכרז, במסגרתו יוזמנו להשתתף אותם מתמודדים אשר יוכרזו על ידי ועדת המכרזים כ"מתמודדים כשירים", בהתאם להוראות מסמכי המיון המוקדם.

♦ התקופה המוערכת בה יופעל ויתוחזק המתקן הינה כ- 25 שנים לאחריה יושב המתקן למדינה.

דרישות טכניות – לרבות ניסיון בתכנון מערכת לטיפול ביולוגי (Biological Treatment System), וניסיון בתכנון, הקמה והפעלה של מתקן לטיפול במים או מי שפכים.

דרישות פיננסיות – מחזור הכנסות שנתי משוקלל של לפחות שישים מיליון שקלים חדשים למתמודד, וכן תנאים נוספים לגבי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת והון עצמי נדרש.

♦ המועד האחרון להגשת הצעה להליך המיון המוקדם הינו 3.9.2020.

דרישות נוספות של הליך המיון המוקדם ומידע מלא בנוגע לדרישות שהובאו בתמצית לעיל ואופן הוכחתן, מפורטים במסמכי המיון המוקדם, הניתנים לצפיה בקישורים הבאים –

מסמכי מכרז 1, מסמכי מכרז 2, מסמכי מכרז 3, מסמכי מכרז 4, מסמכי מכרז 5, מסמכי מכרז 6, מסמכי מכרז 7.

 

נשמח לעמוד לרשותכם, ולהעניק לכם יעוץ משפטי להיערכות ובבחינת מסמכי ההזמנה האמורה ככל שיש לכם עניין בנושא זה.


הכותבת, עו"ד ד"ר ציפי איסר איציקשותפה במשרד ליפא מאיר ושות' ומנהלת מחלקת הגנת הסביבה, קלינטק ואנרגיה נקיה.


*הבהרההאמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.