סוגיית ניכוי מע"מ בתשלום שכר טרחת עו"ד בעלים בפרויקט התחדשות עירונית

עדכון לקוחות

כמקובל בתחום ההתחדשות עירונית, היזם אשר מתקשר בהסכם התחדשות עירונית עם הבעלים בפרויקט נושא בתשלום שכר טרחת עוה"ד של בעלי הדירות בפרויקט.

סוגיית ניכוי מס תשומות בתשלום שכר טרחת עורך הדין של הבעלים נמצאה במחלוקת מול רשות המיסים במשך שנים, והיא התרכזה בשאלה: האם מותר לנכות את מס התשומות מתשלום שכר הטרחה לעורך הדין של הבעלים?

שאלה זו נדונה לאחרונה בבית המשפט המחוזי בת"א – תיק 52560-11-21 נווה גד בניין ופיתוח בע"מ נגד מנהל מס ערך מוסף- ת"א מרכז – שם נפסק כי היזמים רשאים לנכות את מע"מ התשומות הגלום בחשבונית המתקבלת מעורכי הדין המייצגים את בעלי הדירות.

בפסק הדין ציינה כב' השופטת סרוסי, כי אמנם הייצוג המשפטי מטעם עו"ד הבעלים מסופק לבעלי הדירות והם הנהנים ממנו, אך הדבר נכון גם ביחס ליתר התשלומים שנושאת בו חברה יזמית לטובת בעלי הדירות, כגון הוצאות פינוי הדירה, דמי השכירות והובלתה שגם הן הוצאות בגין שירותים מהם נהנים בעלי הדירות ולכן הן נכללות בגדר שירותי הבניה המותרים בניכוי.

קרי, ככל שלא מדובר בשירות שניתן לבעלי הדירות בלבד ועומד בפני עצמו, אלא מדובר בשירות שהוא חלק אינטגרלי ממכלול ההוצאות הנדרשות להוצאתו לפועל של הפרויקט המעורב, אזי גם היזם נהנה ממנו, היות ובדרך זו הפרויקט יוצא לפועל וליזם מתאפשר למכור את דירותיו. הרי ללא ייצוג משפטי לבעלים עסקת ההתחדשות העירונית ומכר דירות היזם לא היו מתאפשרים – על כן מדובר בתשומה אחת נוספת ממכלול התשומות שנועדו לכלל הפרויקט.

יתרה מזו, ביהמ"ש אף ציין כי בסעיף 2.4 להוראות ביצוע מספר 10/2009 שפורסמה על ידי רשות המיסים בנוגע לתמ"א 38, נקבע כי בגדר שירותי הבנייה ייכללו גם: "תשלום לכיסוי הוצאות הכרוכות בשירותי הבניה לפי תכנית החיזוק – שכר טרחת עו"ד ויועצים נוספים שנשכרו לייצוג הדיירים לרבות מפקח בנייה".

לכן אם בהוראה מקבילה לגבי פרויקט מסוג תמ"א 38 נקבע במפורש כי תשלום שכר טרחת ב"כ הבעלים הוא חלק משירותי הבנייה, אז אין כל סיבה להחריג תשלום זה גם בפרויקט פינוי בינוי מיתר התשלומים בגין שירותי הבניה המותרים בניכוי.

למרות הפסיקה שנקבעה כאמור, יש לקחת בחשבון כי ייתכן ורשות המיסים תחליט לערער על החלטה זו לבית המשפט העליון, היות ומתנהלים מספר תיקים נוספים בנושא בבית המשפט המחוזי.

לטעמנו, יש לבחון את התשלומים שבוצעו בשנים האחרונות באמצעות יועץ מס מומחה לעניין, ואז לקבל החלטה כיצד יש לנהוג באותה חברה ספציפית.

*הכותבים הינם עורך הדין שוקי לוי, שותף וראש תחום ההתחדשות העירונית ועורך הדין עופרי לנדסמן ממחלקת נדל"ן ומלונאות ממשרדנו.
*הבהרה: האמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.