פרסום עדכון: המדריך לתהליך הנפקה ראשונה לציבור בישראל

במשפט אחד - עדכון לקוחות

ביום 20 במרץ 2022, פרסמה רשות ניירות ערך, גרסה עדכנית של מדריך לתהליך הנפקה ראשונה לציבור בישראל ("המדריך").
המדריך נועד לשקף את תהליך ההנפקה הראשונה לציבור בישראל, ולהעניק מענה ראשוני לתאגידים ששוקלים להנפיק לראשונה, ניירות ערך, בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
המדריך מתייחס למגוון סוגיות ונותן מענה לשאלות שונות שעשויות להתעורר לקראת הנפקה ראשונה של ניירות ערך, לציבור. כגון: משך התהליך, השלבים השונים שהתאגיד נדרש לעבור, הגורמים הרלוונטיים בתהליך ועוד.
למדריך המעודכן, לחצו כאן

הכותבים הינם איתן שמואלי, שותף וראש תחום שוק ההון וניירות ערך ועו"ד עידו זבורוף, ממשרדנו.


*הבהרה: האמור בחוזר זה הינו מידע בכללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.

לפרטים נוספים הינכם מוזמנים לפנות למחלקת שוק ההון במשרדנו.