לפירמה התמחות ייחודית ורבת שנים בכל הקשור עם תחומי ההתיישבות, החקלאות והקואופרציה.
פעילותה של הפירמה בתחומים אלה מצויה בכל רבדי העשייה, ברמה המקומית (האגודה/הישוב/המפעל/הפעילות הספציפית), ברמה האזורית (התארגנות אזורית או מרחבית של אגודות/ישובים או פעילויות) וברמה הלאומית והארצית (אגודות מרכזיות, תנועות התיישבות, מערכות ארציות). למעשה, ליפא מאיר ושות' הינה הפירמה היחידה בישראל הפעילה דרך קבע בכל המישורים הללו, בו זמנית.
התמחותה של הפירמה בהקשרים אלה הינה בכל הקשור עם כל תחומי העשייה בכל אחת מרמות אלה: במישור הארגוני, הניהולי, העסקי, והמנהלי – ובכלל זה גם בהליכים מול הרשויות השונות (לרבות ליווי הליכי חקיקה) וגם בערכאות המנהליות.
בכל אחד מתחומים אלה פותחה בפירמה מיומנות רבה, ומיומנות זו יחד עם הנוכחות המסיבית של הפירמה בכל תחומי עשיה אלו, מייצרת לפירמה משקל סגולי עצום ורב והשפעה חריגה על מעגלים רחבים ביותר של אגודות, עסקים ופעילויות.
הייעוץ המוצע ללקוחותינו הינו ייחודי, חורג בהרבה מהגזרה המשפטית הסטנדרטית ומביא עימו גיוון רחב יריעה וניסיון רב שנים של שותפים מרכזיים רבים הפועלים בתחום ושל מחלקת התיישבות גדולה ומקצועית במיוחד.
בהחלט ניתן לומר כי ליפא מאיר ושות' הינו המשרד המוביל בארץ בתחום האגודות השיתופיות, ההתיישבות הכפרית והחקלאות, וכי מגוון הפעולות והשירותים שאנו מעניקים בתחומים אלה, כמו גם השפעתם של השירותים המשפטיים המוענקים על ידנו על העולם הקואופרטיבי כולו ועל המערכת ההתיישבותית בפרט – הינו הרחב והמקיף ביותר מבין כל משרדי עורכי הדין העוסקים בתחום.
הדומיננטיות הבלתי מעורערת של הפירמה בתחומים אלה הינה מן הידועות והיא הוכרה, בין היתר, גם על-ידי גופי הדירוג השונים, שמדי שנה בשנה מוצאים להגדיר את משרדנו כמשרד מוביל בתחום האגודות השיתופיות בישראל ולדרגו בהתאם.

חדשות ופרסומים

08.04.24

24.03.24

25.11.23

03.09.22

01.09.22

16.06.22

05.08.21

11.07.21

01.06.21

25.05.21

25.03.20

09.02.20

26.12.19

06.12.19

29.08.19

04.10.18

28.06.18