מחלקת ההגבלים העסקיים של משרד ליפא מאיר ושות', בראשה עומד ד"ר יריב אילן, מספקת באופן שוטף, בתיאום עם המחלקות השונות במשרד, מגוון שירותי ייעוץ ללקוחות מקומיים וזרים, הנוגעים לכל תחומי האכיפה ההגבלית בישראל, לרבות אישור הסדרים כובלים בבית הדין להגבלים עסקיים והגשת בקשות פטור לממונה על ההגבלים העסקיים, טיפול בסוגיות ניצול מעמד דומיננטי לרעה, אישור מיזוגים ושיתופי פעולה, בקשות מקדמיות אל מול רשות ההגבלים העסקיים וכו'.
המחלקה עוסקת בייצוגם של לקוחות בהליכים פליליים ואזרחיים (לרבות תביעות ייצוגיות) בערכאות המשפטיות השונות.
כמו כן, המחלקה מלווה תאגידים מובילים במשק הישראלי ביישום והטמעת תוכניות אכיפה פנימיות.

חדשות ופרסומים

12.07.23

22.05.23

19.04.23

21.12.22

11.05.22

10.03.22

02.03.22

29.12.21

05.08.21

15.09.20

19.03.20

31.07.19

07.01.19

01.07.17

05.01.17

17.12.16

01.10.16

01.11.14

01.05.11