משרדנו מתמחה בהליכים משפטיים בתחום המנהלי, ובכלל זה ייצוג בעתירות המוגשות לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק ובהליכים המתנהלים בפני בתי המשפט לעניינים מינהליים. בין היתר טיפל צוות המשרד בעתירות שעניינן ביטול תוקפם של חוקים ותקנות, תקיפת החלטות מנהליות, ביטול חיובי ארנונה ועוד, עם התמחות מיוחדת בהליכים משפטיים שעניינם רגולציה של תחום הבריאות. לצד עתירות בנושאים עקרוניים, אנו ממוקדים בהשגת יתרונות פרקטיים ללקוחותינו, אשר במקרים רבים משמעותם הכלכלית היא גדולה. משרדנו מתמחה בנוסף בעתירות בתחום המכרזים, לרבות תקיפת הצעות זוכות במכרזים וייצוג ועדות מכרזים.
בין התיקים הבולטים בתחום זה שנוהלו על-ידי משרדנו בשנים האחרונות – ייצוג שירותי בריאות כללית בתיקים רבים, ייצוג כלל ופסגות בעתירה כנגד משרד האוצר בעניין "כרית הביטחון" (בהיקף כספי של 2.5 מיליארד ש"ח), ייצוג עיריית קריית גת כנגד הות"ל, ייצוג לשכת רואי החשבון בעתירה לביטול חוק ההסדרים, וכן ייצוג ועדת המכרזים של עיריית נתניה, ועדת המכרזים של שירותי בריאות כללית ועוד.

חדשות ופרסומים

16.01.24

09.01.24

12.02.23

11.09.22

10.07.22

13.06.22

31.03.22

18.08.21

05.08.21

21.07.21

08.02.21

23.12.20

21.09.20

25.03.20

12.03.20

26.02.20

11.11.19

10.09.19

23.05.19

01.10.16