משרד ליפא מאיר ושות' הוא בעל ניסיון רב בתחום ניירות הערך.
המשרד מייעץ לחברות, משקיעים ומנפיקים בכל הקשור להנפקות (ראשוניות ומשניות) לציבור בבורסה בתל אביב, לרבות הנפקת מניות, זכויות, אג"חים, זכויות המירות, וכדומה. במרבית ההנפקות המשרד מייצג את החברות המנפיקות עצמן ומסייע להן בכתיבת התשקיף, וביתר ההנפקות המשרד מייצג את בעלי המניות בחברה המוכרים מניותיהם במסגרת ההנפקה. המשרד עובד בשיתוף פעולה מלא ושוטף עם הרשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך וגופים רגולטורים אחרים.
כמו כן, המשרד מספק לקהל לקוחותיו, שהינן חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל אביב, ייעוץ וליווי שוטפים בכל הנוגע לדיווחים השוטפים שעל החברות הציבוריות להגיש, ניהול מגעים מול הרשות לניירות ערך והבורסה בכל הנדרש, וכן יעוץ שוטף בכל הנוגע לממשל תאגידי נאות, קיום דיני ניירות ערך ודיני החברות. בנוסף, מספק המשרד ייעוץ וליווי בביצוע הצעות רכש, הקצאות פרטיות, מיזוגים ורכישות וכל עסקה או הסכם אחר שהחברות הללו צד להם.

חדשות ופרסומים

17.04.24

11.04.24

02.04.24

08.01.24

26.11.23

16.10.23

13.09.23

10.08.23

26.03.23

13.02.23

16.01.23

21.12.22

16.11.22

11.09.22

28.06.22

13.06.22

07.06.22

06.06.22

26.04.22

20.03.22

22.02.22

17.01.22

25.12.21

01.11.21

28.06.21

03.06.21

19.01.21

01.11.20

15.07.20

28.06.20

21.06.20

08.06.20

27.04.20

05.04.20

18.03.20

17.03.20

17.03.20

12.03.20

18.02.20

19.01.20

02.01.20

29.12.19

26.12.19

09.12.19

07.12.19

14.03.19

13.02.19

12.02.19

04.11.18

09.02.17

27.01.17

14.01.17

11.08.16

02.10.12