משרדנו מעניק יעוץ בתחומי הגנת הסביבה, קלינטק ואנרגיה נקייה במגוון רחב של היבטים ובהם נושאי משפט סביבתי וניהול סיכונים סביבתיים, ליווי רגולטורי בתחומי הרגולציה הסביבתית, וייצוג בהליכים משפטיים, מנהליים ובעסקאות במגוון רחב של נושאים סביבתיים, קלינטק ואנרגיה נקייה.
בין השירותים הניתנים על ידי המחלקה:
רגולציה סביבתית – במשרד ניסיון עשיר וידע מקצועי רב הנוגע לרבדיה השונים של הרגולציה הסביבתית החדשנית לתחומיה השונים (אויר, מים, שפכים, ים, קרקע, חומרים מסוכנים, קרינה, רעש, ריח, טיפול בפסולת ומחזור, שינוי אקלים, אנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית, ועוד). זאת, בעקבות השתתפות פעילה וארוכת שנים בהליכי חקיקה ובתהליכי גיבושם של סטנדרטים סביבתיים עדכניים, אל מול הרשויות הרגולטוריות השונות, במשרדי הממשלה הרלוונטיים ובוועדות הכנסת. המחלקה מעניקה ליווי משפטי שוטף וייעוץ נקודתי בסוגיות ובכשלים הנוגעים לרגולציה הסביבתית החלה על חברות תעשייתיות וגופים בעלי סיכונים סביבתיים. בנוסף, לצורך צמצום החשיפה של חברות ושל נושאי משרה לאחריות הסביבתית המחמירה, מעניקה המחלקה ללקוחותיה כלים מניעתיים לרבות סיוע בגיבוש תכניות לאכיפה פנימית ומערכות ניהול סביבתיות.
ליווי היבטים סביבתיים של עסקאות – המשרד מעניק ליווי לעסקאות שונות (העברת בעלות, רכישה, מיזוגים, נדל"ן וכיו"ב) הכרוכות בחשיפה לסיכונים סביבתיים, לרבות יעוץ לגבי חלוקת הסיכונים הסביבתיים בעסקה ולגבי בדיקת נאותות סביבתית (Environmental Due Diligence. בחינת היבטים אלה והטמעתם בשלבי גיבוש העסקה, הינה כיום תנאי מקדים והכרחי המאפשר לצדדים לקבל החלטות עסקיות מושכלות על בסיס הכרת הסיכונים הסביבתיים המהווים סיכונים פיננסיים תוך הבנת מלוא השלכותיהם על כדאיות העסקה.
ייצוג משפטי בהליכים משפטיים ומנהליים – המשרד מעניק ייצוג משפטי לגופים, לחברות ולנושאי משרה בהליכים מנהליים, פליליים ואזרחיים בתחומי הגנת הסביבה, לרבות בנושאים של זיהום אוויר, זיהום מים וים, טיהור שפכים, חומרים מסוכנים, טיפול בפסולת, ועוד. למחלקה ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים וקונפליקטים מורכבים בתחום, בעלי פרופיל ציבורי גבוה, לרבות ייצוג בפני גופים רגולטוריים ומנהליים שונים.
ליווי מיזמי אנרגיות מתחדשות וקלינטק- המשרד מעניק ליווי משפטי לקידום מיזמי אנרגיה מתחדשת ומייעץ לחברות בעלות טכנולוגיות סביבתיות חדשניות בתהליכי קידומן, לרבות ייצוג בפני מוסדות התכנון ורשויות אחרות לצורך קבלת היתרים תפעוליים וסביבתיים, ליווי הליכי שיתוף ציבור וקבוצות מחזיקי עניין, עריכת התקשרויות והסכמים ועוד.

חדשות ופרסומים

09.08.22

24.07.22

29.06.22

23.06.22

14.06.22

09.03.22

20.02.22

14.02.22

10.02.22

23.12.21

15.12.21

02.12.21

01.12.21

08.11.21

03.11.21

08.09.21

07.07.21

22.02.21

21.02.21

01.02.21

23.12.20

07.10.20

25.03.20

22.03.20

19.03.20

08.03.20

26.02.20

03.02.20

14.11.19

02.07.19

04.03.19

06.02.19

14.01.19

27.11.18

25.10.18

17.10.18

01.10.18

31.07.18

27.06.18

05.06.18

04.02.18

16.01.18

18.10.17

31.07.17

01.02.17

01.10.16

28.08.16

01.07.16

18.02.16

25.08.15

12.05.15

01.05.14